Sandra Steen

Hva er en sirkulær og lineær forrettningsmodel?

Jeg skal i dette blogginnlegget se nærmere på Patagonia sin sirkulere forretningsmodell, og hvordan de ønsker at vi heller fikser ødelagte klær isteden for å kjøpe nye. Jeg vil tillegg se på hva forskjellen egentlig er på en lineær og en sirkulær forretningsmodell.

Hva er forskjellen på lineær og sirkulær forretningsmodell?

Den lineære forretningsmodellen baserer seg på en kortsiktig tankegang og bruk og kast av produkter. De produserer produkter som er billige og lage, derfor får de god fortjeneste på varene de selger. Denne modellen er lite gjennomtenkt når det kommer til resirkulering av varene i ettertid. Grunnet til dette er fordi produktene er ikke lagets av god nok kvalitet til og bli fornyet, og blir derfor kastet isteden for å bli resirkulert eller reparert.

I motsetning til den lineære modellen har den sirkulære modellen tatt hensyn til hele livssyklusen til et produkt. Noe som vil si at de har helt fra ideen til produktet, design, produksjon, og resirkulering, tenkt på hvordan de kan resirkulere produktet til å få et nytt liv. Med dette mener jeg at produktet enten kan bli resirkulert til noe nytt, eller at de kan bruke deler av produktet.

Bildet under viser godt forklart hvordan hele den sirkulere forretningsmodellen fungerer:

Kilde: arim.no

Patagonia sin sirkulære forretningsmodell:

Patagonia er et godt eksempel på en bedrift som bruker den sirkulære forretningsmodellen. Det er tydelig at de har tenkt igjennom hele prosessen av produktet, og derfor har en sirkulær forretningsmodell. De har som hovedfokus at kundene skal kjøpe produkter som er av god kvalitet og kan bruke det lenge. De ønsker at produktet skal ha lang levetid, og oppfordrer derfor kundene til å fikse produktet selv eller sende det til de inn for reparasjon. På sine hjemmesider har de veiledende forklaringen på hvordan kundene selv kan fikse produktet.

Pategonia har også en egen nettside som heter wornwear.patagonia.com som er en nettside hvor man kan levere inn sine brukte Petagonia klær, slik at de blir reparert, og renset slik at andre kan få nytte av klærne. De som bytter inn klærne mottar rabatter de kan bruke på nye eller brukte klær hos de.

Ønsker at forbrukerne tenker seg om før de kjøper klær:

Patagonia ønsker at forbrukeren tenker seg to ganger om før de kjøper et produkt, og i 2011 hadde de en reklame på black Friday som het »Don’t Buy This Jakket». Målet med denne reklamen var å få forbrukerne til å tenke igjennom sine kjøp, slik at vi letter miljøavtrykket og ikke kjøper unødvendig.

Kilde: patagonia.com

Håper du igjennom dette blogginnlegget fikk ett innblikk over hva sirkulær og lineær forretningsmodell er.

Kilder:

Nygaard, Arne. 2019. Grønn markedsføringsledelse. 1. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

Patagonia. Repair and care. Lesedato: 04. april 2020: https://wornwear.patagonia.com/repair-and-care

Patagonia. Wornwear. Lesedato: 04. april 2020: https://wornwear.patagonia.com/

Patagonia.com. Don’t by this jacket. Lesedato 04. april 2020: https://www.patagonia.com/stories/dont-buy-this-jacket-black-friday-and-the-new-york-times/story-18615.html

Sprint.no. Sirkulær forretningsmodeller. Lesedato 04. april 2020: https://sprint.no/artikler/sirkulaere-forretningsmodeller-baerekraftig-og-lonnsom-innovasjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *