Sandra Steen

Hvorfor heter det ikke Statoil lenger?

Jeg vil i dette blogginnlegget se nærmere på Equinor sin virksomhet, og hva som er årsaken til navnebyttet fra noen synspunkt.

Equinor som tidligere het Statoil, er et selskap som ble dannet i 1972 men da under et annet navn. Virksomheten driver med utvinning av olje og gass, men også solenergi og vindkraft. Equinor har i dag virksomheter over 30 land, hvor mange av de utgjør den viktigste olje og gassprovinsen.

Kilder: https://www.equinor.com/no.html

Equinor skiver på nettsidene sine at de kontinuerlig tenker på framtiden og miljøet, og ønsker å bekjempe negativ klimapåvirkning. Når jeg leser på deres hjemmesider står det mye om hvordan de tenker på bærekraft og hvilken tiltak de har gjort for å forbedre klimautslippene. Men allikevel kan det være vanskelig for oss som forbrukere og forbinde et oljeselskap med noe som er miljøvennlig og bærekraftig.

Men hvordan ville egentlig verden vært uten olje?

Equinor skriver på sine hjemmesider at vi som mennesker lever hver dag av olje, gass og vindkraft. Det hender at vi som forbrukere glemme av at de tingene vi er helt avhengig av er i fra plast, som igjen kommer fra olje. Både i klær og kosmetikk bruker man plast, og vi kan undre på hvordan vi kan greie oss uten.

Hvorfor navnebyttet?

Navnebyttet fra Statoil til Equinor skjedde i 2018, og fikk en del oppmerksomhet på hvorfor de ønsket å bytte navn. Man kan lure på om selskapet har gjort store endringer eller er det gjønnvasking? På Equinor sine nettsider svarer de på dette spørsmålet, og sier at grunnen til navnebyttet skal være at selskapet vil formidle at de ikke bare produserer olje og gass, men er et bredt energiselskap som også produserer energi fra vind og sol.

»Grønnvasking er markedskommunikasjon som på en ubetinget måte fremstiller en bedrifts produkter, mål og strategi som bærekraftig» (Nygaard 2019, 67)

Det er flere som er skeptiske til Equinor sitt navnebytte, og i denne artikkelen fra Aftenposten reflekterer de over at Equinor fortsatt er et oljeselskap, selv om de har fått et bredere fokus på andre energikilder. Derfor blir det satt spørsmål i denne artikkelen om navnebyttet bare er PR for å virke mer miljøvennlig.

Håper dere igjennom dette blogginnlegget fikk et lite innblikk i hva Equinor er, og noen synspunkt om navneendringen.

Kilder:

Aftenposten.no. Lesedato 7.april 2020: https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qn9xO0/navneskiftet-handler-bare-om-tynn-pr-equinor-er-fortsatt-er-et-oljeselskap

Equinor.com. Om oss. Lesedato 5. april 2020: https://www.equinor.com/no/about-us.html#b%C3%A6rekraft

Equinor.com. Hva vi gjør. Lesedato 5. april 2020: https://www.equinor.com/no/what-we-do.html

nhh.no. Equinor vektlegger muligheter i klimarapport. Lesedato 5. april 2020: https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2019/september/equinor-vektlegger-muligheter-i-klimarapport/

Nygaard, Arne. 2019. Grønn markedsføringsledelse. 1. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *